Regulamentul concursului “CEL MAI ORIGINAL ESEU”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATOR

1.       Concursul este organizat şi desfăşurat de Centrul de Informare şi Consultanţă InterMEDIU Bucureşti din cadrul Facultăţii de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor – Universitatea Politehnica din Bucureşti, cu sediul în str. Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti, cod 060042.
2.       Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulament”)  şi de a anunţa modificările făcute pe site-ul http://intermediu.eu/

SECŢIUNEA 2. PARTICIPANŢII LA CONCURS

3.       Participanţii trebuie să aibă domicilul stabil pe teritoriul României.
4.       Participanţii trebuie să aibă la data timiterii eseului vârsta sub 25 de ani.
5.       Se admite câte un singur autor pentru fiecare eseu.
6.       Fiecare participant poate participa cu un singur eseu.
7.       Datele participanţilor la concurs vor fi confidenţiale. Va fi făcut public numai numele fiecărui participant pe măsură ce sunt primite eseurile.
8.       Participanţii la concurs sunt obligaţi să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului publicat pe website-ul http://intermediu.eu/.

SECŢIUNEA 3. PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

9.       În anul 2011 concursul se va derula o dată la 3 luni, după cum urmează:

Competiţia 1

5 ianuarie 2011 – publicarea Titlului eseului nr.1
5 ianuarie – 25 martie 2011 – primire eseuri
4 aprilie – anunţarea câştigătorului

Competiţia 2

5 aprilie 2011–  publicarea Titlului eseului nr.2
5 aprilie –  25 iunie 2011- primire eseuri
4 iulie – anunţarea câştigătorului

Competiţia 3

5 iulie 2011–  publicarea Titlului eseului nr.3
5 iulie – 25 septembrie 2011- primire eseuri
4 octombrie 2011- anunţarea câştigătorului

Competiţia 4

5 octombrie 2011–  publicarea Titlului eseului nr.4
5 octombrie – 25 decembrie 2011- primire eseuri
4 ianuarie 2012 – anunţarea câştigătorului

SECŢIUNEA 4. MODUL DE REDACTARE A ESEURILOR

10.    Eseurile trebuie să respecte următoarele cerinţe:

-          vor fi redactate în format Word sau Adobe;
-          vor conţine un număr de maxim 2500 cuvinte exclusiv bibliografia care va fi ataşată la sfârşitul lucrării.

SECŢIUNEA 5. EVALUAREA ESEURILOR ŞI DECLARAREA CÂŞTIGĂTORULUI COMPETIŢIEI

11.    Evaluarea eseurilor va fi făcută de o comisie formată din 5 membri ai InterMEDIU Bucureşti.
12.    Aprecierea lucrărilor se va face prin acordarea unui punctaj de la 0 la 5 pentru fiecare din următoarele criterii:

a)       originalitatea şi modul de structurare a lucrării;
b)       claritatea şi coerenţa expunerii ideilor, capacitatea de argumentare, claritatea mesajului, relevenţa expunerii;
c)       calitatea stilului de redactare (claritatea exprimării, logica structurării, corectitudinea gramaticală);

SECŢIUNEA 6. PREMIEREA CÂŞTIGĂTORULUI

13.    Anunţarea câştigatorului se va face pe websiteul http://intermediu.eu/
14.    Câştigătorul va putea să revendice şi să ridice premiul de la sediul Centrului InterMEDIU Bucureşti în decurs de 30 zile calendaristice de la publicarea numelui câştigătorului
15.    Câştigătorul fiecărei etape se va identifica cu ajutorul informaţiilor furnizate în formularul de înscriere la concurs
16.    Premiile vor fi anunţate în momentul lansării fiecărei competiţii.

SECŢIUNEA 7. RESPONSABILITATE

17.    Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze cerinţelor şi condiţiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament, nerespectarea acestora atrăgând răspunderea personală şi exclusivă a participanţilor şi eventualilor câştigători.
18.    Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţi unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor, sau după termenul de revendicare a premiilor prevăzut în prezentul Regulament.

SECŢIUNEA 8. DREPTUL DE PARTICIPARE

19.    Participarea la concurs constituie acordul ca numele câştigătorilor şi fotografiile lor să poată fi făcute publice şi utilizate gratuit în materiale audio, foto, şi video de către Organizator. Câştigătorii tuturor premiilor sunt de acord să semneze o declaraţie scrisă în acest sens la cererea Organizatorului.

SECŢIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

20.    Lucrările câştigătoare vor fi publicate pe websiteul http://intermediu.eu/
21.    Organizatorul nu este responsabil de reproducerea de către participanţii la concurs a unor pasaje din diferite lucrări sau a unor materiale care sunt supuse dreptului de autor;
22.    Organizatorul nu va realiza nici o modificare a eseurilor respectând astfel articolul 10 alineatul d din Legea nr. 285/23 iunie 2004 care prevede că autorul are dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei – atingeri aduse operei, acă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa;
23.    Organizatorul nu va publica lucrările fără acordul scris al participanţilor la concurs respectând astfel prevederile Legii nr. 285/23 iunie 2004 cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe.;

SECŢIUNEA 10. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

24.    In conformitate cu legislaţia în vigoare, Organizatorul este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi câştigurile acordate în cadrul acestui concurs. Lista câştigătorilor va fi afişată pe site-ul http://intermediu.eu/ după extragere, în conformitate cu prevederile Sectiunii 4 a prezentului Regulament.
25.    Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţa datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor/câştigătorilor la prezentul concurs şi să le utilizeze conform prezentului Regulament şi legislaţiei în vigoare.
26.    Participanţii la concurs, în calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).
27.    Prin simpla participare la concurs şi trimiterea datelor personale organizatorilor, sau prin comunicarea datelor personale pe site-ul http://intermediu.eu/, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului, să fie prelucrate şi folosite în viitor de Organizator sau persoane juridice autorizate de către acesta, pentru a informa participanţii cu privire la noi produse, oferte, promoţii, campanii publicitare şi de marketing. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

SECŢIUNEA 11. ÎNCETAREA CONCURSULUI

28.    Prezentul concurs poate înceta, înainte de 5 ianuarie 2012, numai în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră, inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa sa, de a continua prezentul concurs.

SECŢIUNEA 12. LITIGII

29.    Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă.
Acest website este realizat in cadrul Proiectului European FP7- PERARES 244264 (SiS-2009)
Public Engagement with Research and Research Engagement with Society
Homepage / Intrebari / Taguri / Pune o intrebare
Parteneri media: escoala.ro onlinestudent.ro businesslive.ro
 • Buy Cheapest new da order kerala govt Online Free Viagra Pills! Pharmacy Store.
 • mail order pharm Online Without Prescription Best Drugstore. Low Prices.
 • Buying Cheap wellbutrin sr no prescription. Worldwide Rx, Good Prices. WorldWide Shipping.
 • Buy Cheapest felodipine Online Discount Online Pharmacy. Best Internet.
 • Buy Cheap online pharmacy no prescription orgasm enhancer Online Special Prices For online pharmacy no prescription orgasm enhancer! Best Drugstore.
 • Buy Cheapest over the counter herpes medication Now Best Online. Buy Medications Online.
 • Buy Cheapest total health enhancement Online Best Drugstore. No Prescription Needed.
 • Buy Cheapest free samples of female enhancement Now Online Prices For free samples of female enhancement! Best Internet.
 • Buy Cheapest female enhancement creams Now Best Internet. Order Cheap Meds Without Rx.
 • combivent inhaler price Online Without Prescription Pharmacy Store. Best Drugstore.
 • Buy Cheapest atenolol medicine Now Cheap Online Pharmacy. Pharmacy Store.
 • Buy Cheap celebrex pharmaceutical Online Best Prices. Online Prices For celebrex pharmaceutical!
 • Buy Cheap medications hpv Online Pharmacy Store. Drugs, Health And Beauty.
 • Buy Cheap trazodone sleep Online Guaranteed Shipping. Cheap Online Pharmacy.
 • Buy Cheapest herbal treatment for menopause symptoms Now Cheap Online Pharmacy. Best Drugstore.
 • Buy Cheap prescription medication for constipation Now Special Prices For prescription medication for constipation! Free Viagra Pills!
 • Buy Cheap cheap diflucan Online Free Viagra Pills! Top Online Pharmacy.
 • Buy Cheap uric acid cancer Online Free Viagra Pills! Cheap Online Pharmacy.
 • Buy Cheapest female lubricants Online Drugs, Health And Beauty. Best Prices.
 • Buy Cheap canadian pharmacy toronto desyrel Now Guaranteed Shipping. No Prescription Needed.
 • Buy Cheapest wellbutrin withdrawal Now Free Viagra Pills! 24/Online Pharmacy.
 • Buy Cheapest women's hair regrowth Now Best Online. Order Cheap Meds Without Rx.
 • Buy Cheapest acupuncture cholesterol Now Pharmacy Store. Online Medical Shop.
 • Buy Cheap ovulation disorders Now Best Drugstore. Order Cheap Meds Without Rx.
 • Buy Cheapest quetiapine mg Online Best Prices. Drugs, Health And Beauty.
 • Buy Cheapest sinus infection medication Online Order Cheap Meds Without Rx. Low Prices.
 • Buy Cheapest buy lopid Online Cheap Prescription Drugs. Best Online.
 • Buy Cheapest skelaxin medicine Now Guaranteed Shipping. Cheap Pharmacy Online.
 • Buy Cheapest cvs pharmacy generic drugs Online Best Online. Pharmacy At The Best Price!
 • Buy Cheap torsemide no prescription Now Buy Medications Online. Online Medical Shop.
 • Buy Cheap side effects of cholesterol meds Online Pharmacy Store. 24/Online Pharmacy.
 • Buy Cheap osteoporosis medicine your bones Now Best Drugstore. Special Prices For osteoporosis medicine your bones!
 • Buy Cheap generic name prozac Online Pharmacy At The Best Price! Best Prices.
 • Buy Cheap revolution cat medicine side effects Now Best Prices. Top Online Pharmacy Supplier.
 • approved drugs postmenopause osteoporosis Online Without Prescription Best Online. WorldWide Shipping.
 • Buy Cheap ventolin inhaler for sale Online Online Prices For ventolin inhaler for sale! Best Internet.
 • Buy Cheapest digoxin medication Online Order Cheap Meds Without Rx. Low Prices.
 • Buy Cheapest losartan generic Now Low Prices. 100% Satisfaction Guaranteed.
 • Buy Cheapest osco pharmacy prices Now Best Prices. Pharmacy At The Best Price!
 • Buy Cheapest omeprazole medication side effects Now Guaranteed Shipping. Cheap Online Pharmacy.
 • Buy Cheap famous pharmacies Online WorldWide Shipping. Online Medical Shop.
 • Buy Cheapest order roxithromycin Now Low Prices. Special Prices For order roxithromycin!
 • Buy Cheap adhd medicines Online Free Viagra Pills! Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheap shingles medicine Online Cheap Prescription Drugs. Best Prices.
 • Buy Cheap cla side effects Online Pharmacy Store. Cheap Online Pharmacy.
 • Buy Cheap wal-mart pharmacy store hours Online Best Drugstore. 24/Online Pharmacy.
 • Buy hydrochlorothiazide 50 mg tab Without Prescription Doctor. Low Prices. Pharmacy Store.
 • Buy Cheapest omeprazole medication side effects Online Low Prices. Order Cheap Meds Without Rx.
 • Buy Cheapest trazodone online au Online 24/Online Pharmacy. Best Prices.
 • Buy Cheap medications for hypothyroidism side effects Now Cheap Meds Without Prescription. Best Online.
 • Buy Cheap geodon medication Online Low Prices. Order Cheap Meds Without Rx.
 • Buy Cheap over the counter pain medications Now Drug Store Without A Prescription. Low Prices.
 • Buy Cheapest purchasing sinequan pharmacy without prescription Now Top Online Pharmacy. Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheap cholesterol lowering medicine Online Best Prices. Drugs, Health And Beauty.
 • Buy Cheapest doxycycline hyclate reviews Online Best Drugstore. Free Viagra Pills!
 • Buy Cheap take eurax pills Online Top Online Pharmacy. 24/Online Pharmacy.
 • Buy Cheap order yagara Now Guaranteed Shipping. Drugs, Health And Beauty.
 • Buy Cheap levothroid price Now Online Medical Shop. Discount Online Pharmacy.
 • Buy Cheapest order zimulti Online Pharmacy Store. Buy Medications Online.
 • Buy Cheapest can you take aspirin with blood pressure medication Online Guaranteed Shipping. Best Internet.
 • Buy Cheap buy tinidazole online no prescription Online Pharmacy At The Best Price! Best Internet.
 • Buy Cheapest where can i buy eurax cream Now Best Drugstore. Online Medical Shop.
 • Buy Cheapest minoxidil medication Online Cheap Pharmacy Online. Pharmacy Store.
 • Buy Cheapest otc bp meds Now Low Prices. Top Online Pharmacy Supplier.
 • Buy Cheap rogaine for women reviews Online Cheap Pharmacy Online. Best Internet.
 • Buy symptoms of adult attention deficit disorder Online Without Prescription. Low Prices. Best Internet.
 • Buy Cheap prescription meds without prescription Now Online Medical Shop. Cheap Pharmacy Online.
 • Buy Cheap new prescription medications for acne Now Special Prices For new prescription medications for acne! Pharmacy Store.
 • Buy Cheap wellbutrin by internet Now Buy Medications Online. Pharmacy Store.
 • Buy Cheapest glucotrol xl side effects Online Cheap Prescription Drugs. Low Prices.
 • Buy Cheap new hiv medications 2011 Now Special Prices For new hiv medications 2011! Best Internet.
 • Buy Cheap augmentin medicine Online No Prescription Needed. Free Viagra Pills!
 • Buy Cheapest women hair restoration Online Best Online. Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheapest medications gastritis Now 24/Online Pharmacy. Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheapest identify prescription medicine Online Low Prices. Buy Medications Online.
 • Buy wellbutrin mail order Online Without Prescription. Best Prices. Best Internet.
 • Buy Cheapest doxycycline hyclate dosage Online Best Internet. No Prescription Needed.
 • Buy Cheapest cat urinary medication Online Discount Pharmacy Online. Low Prices.
 • Buy Cheap drug valsartan Now Best Online. FDA Approved Rx: Online Pharmacy.
 • Buy Cheapest cozaar medication side effects Now Free Viagra Pills! Top Online Pharmacy.
 • Buy Cheap medical problems cats Now Guaranteed Shipping. Discount Online Pharmacy.
 • Buy Cheap wholesale pharmacy distributors Online Drugs, Health And Beauty. Best Drugstore.
 • Buy Cheap buy otc asthma inhalers from canada Online Discount Online Pharmacy. Best Drugstore.
 • Buy Cheap osteoporosis and bone health Online Pharmacy Store. Cheap Online Pharmacy.
 • Buy Cheapest ventolin inhaler price Now Best Online. The Largest Internet Pharmacy.
 • Buy Cheap what is loratadine side effects Now FDA Approved Rx: Online Pharmacy. Best Prices.
 • Buy Cheap order pet medications without prescriptions Online Free Viagra Pills! WorldWide Shipping.
 • Buy Cheapest torsemide no prescription canada discount prices Now Discount Online Pharmacy. Best Internet.
 • Buying Cheap buy anabolic steroids. Offshore Rx, Best Prices. Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheap prednisolone online overnight Now Discount Online Pharmacy. Online Medical Shop.
 • pills purchase wellbutrin sr Online Without Prescription Low Prices. Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheap cardura medicine Online No Prescription Needed. Pharmacy Store.
 • Buy Cheap menopause relief Online Best Drugstore. Cheap Prescription Drugs.
 • Buy Cheapest purchase trazodone over counter Now Free Viagra Pills! Top Online Pharmacy.
 • Buy Cheap buy mebendazole Now Discount Pharmacy Online. Guaranteed Shipping.
 • Buy Cheap symptoms of adult attention deficit disorder Now Low Prices. Drug Store Without A Prescription.
 • Buy Cheapest clinical pharmacy specialist Now Best Drugstore. No Prescription Needed.
 • Buy Cheap list of medication for adhd Online Low Prices. Internet Prices For list of medication for adhd!
 • Buy Cheapest what is hydrochlorothiazide 25 mg used for Now Internet Prices For what is hydrochlorothiazide 25 mg used for! Low Prices.
 • Buy Cheapest order prednisolone online Now Pharmacy At The Best Price! Best Online.